Intensieve thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is een individuele begeleiding in of vanuit de thuissituatie. Het uitgangspunt bij deze zorg is de hulpvraag van de ouders van een kind met autisme, ADHD of andere aanverwante stoornissen.

De hulpvraag kan onder meer zijn;

  • Ontlasting en ondersteuning van het gezin;
  • Begeleiding van persoonlijke ontwikkeling;
  • Het bieden van een zinvolle en plezierige vrijetijdsbesteding;
  • Ondersteuning bij de verzorging en opvoeding;
  • Huiswerk en/of schoolbegeleiding.

Na een intakegesprek, waarin het leerdoel concreet wordt bepaald. Wordt er een passende begeleider gezocht, hierop vindt dat ook een kennismakingsgesprek plaats. Na dit eerste positieve kennismakingsgesprek kan er worden gestart met de thuisbegeleiding. De begeleider werkt aan de hand van een handelingsplan waarin de leerdoelen beschreven staan. Dit handelingsplan wordt regelmatig besproken en waar nodig worden de leerdoelen bijgesteld.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.