Behandeling

Om de zorg in een meer complete en integrale vorm aan te bieden, biedt de Mutsaersstichting behandeling op locatie Hoeve de Kaolder aan. Hier kan verbinding gemaakt worden tussen begeleiding en behandeling. Behandeling staat voor kortdurend specialistische zorg, waarbij de aandacht gericht wordt op specifieke hulpvragen vanuit de context waarin de jongere opgroeit. Vanuit de gedachte dat iedere jongere uniek is, de kans heeft om zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in de maatschappij en recht heeft op een eigen plaats en eigen ontwikkeling, wordt een behandelprogramma op maat geboden om (gedrags)verandering in beweging te brengen.

Zowel kinderen, jeugdigen, ouders, het gezin, de sociale-culturele omgeving, verwijzers en professionals in het werkveld mogen rekenen op expertise, kennis en ervaring van de organisatie. Aandacht besteden aan de kwaliteiten van mensen staat voorop, waar met de volgende behandelvormen aan gewerkt kan worden:

  • cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG) & Systeemtherapie
  • Traumabehandeling
  • Speltherapie
  • Psychomotorische therapie (PMT)

De kernwoorden die onze aanpak kenmerken en waarmee we vorm en inhoud geven aan de zorg zijn die van 'Ons PAD'. 

Voor meer informatie over behandeling kunt u terecht bij behandelcoördinatoren Marike Sprenkels (MSprenkels@mutsaersstichting.nl) 06 23 07 77 59 & Janne Willemsen (JWillemsen@mutsaersstichting.nl)  06 23 66 93 32.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.