Gespecialiseerde begeleiding

Hoeve de Kaolder biedt gespecialiseerde begeleiding en/of gezinsondersteuning. Dit kan op onze locatie, in de thuissituatie, op scholen of in een werksetting.

Het ambulante team bestaat uit enthousiaste professionals, allemaal HBO geschoold en geregistreerd in het Jeugdhulpregister.

Ambulante begeleiders werken op Hoeve de Kaolder onder de noemer van persoonlijk begeleider. Zij zijn voor uw gezin het persoonlijk aanspreekpunt, contactpersoon en volgen het persoonlijk ontwikkelingsproces wat de jongere door kan maken op Hoeve de Kaolder. Deze gespecialiseerde begeleiding biedt ondersteuning aan ontwikkeling van sociale vaardigheden, het invullen van de vrije tijd, het vinden van passend onderwijs of werk en het uitvoeren van de executieve functies.

Het werken aan een positief zelfbeeld, en het ontwikkelen van een eigen ‘ik’ staan hierbij voorop. We werken er naar toe dat de jongere een positieve spiraal ervaart in het eigen leerproces met betrekking tot het reguleren van emoties en het omgaan met aandachtspunten op basis van de diagnose. Daarnaast worden ouders ondersteund en begeleid in de bewustwording van eigen kennen en kunnen, om dit vervolgens om te zetten in opvoedingsvaardigheden.

Voor meer informatie over gespecialiseerde begeleiding kunt u terecht bij zorgcoördinator Rian Coenen (r.coenen@hoevedekaolder.nl, 0475-45 17 01). In overleg met haar wordt een intake ingepland om de precieze hulpvraag helder te krijgen.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.