Organisatie

Hoeve de Kaolder is een jeugdhulpverleningsorganisatie welke door de jaren heen vraaggestuurd is gegroeid. Binnen onze organisatie kunnen we flexibel op- en afschalen in zorg voor hetgeen op dat moment nodig is. Dit doen we met een enthousiast team van begeleiders, orthopedagogen, therapeuten en gedragsdeskundigen die allen zijn opgeleid en gespecialiseerd in jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen. We beschikken over een aanbod van verschillende vormen van jeugdhulpverlening.

Hoeve de Kaolder zet zich actief in om in deze complexer wordende omgeving passende zorg te bieden, afgestemd op de persoon en rekening houdend met de wensen en behoeften van de jeugdige. Deze moet zoveel als mogelijk regie hebben en houden over zijn eigen leven. Door samenspel van gespecialiseerde ondersteuning van onze begeleider en kennis, houding en vaardigheden van de jeugdige willen we de kansen op succes in de samenleving voor onze kinderen en jongeren vergroten. Hoeve de Kaolder is een organisatie waarbij aandacht voor de cliënt en zijn omgeving dan ook centraal staat.

Hoeve de Kaolder is er om jeugdigen en hun omgeving te ondersteunen om hun plek in de samenleving sterker te maken. Zo zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk jeugdigen met een hulpvraag de aandacht krijgen die ze verdienen en zoveel als mogelijk krachten, mogelijkheden en kansen op succes in de samenleving benutten.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.