Groei

Groei is een Onderwijs-Zorgarragement voor jeugdigen die te maken hebben met (dreigend) uitval binnen het onderwijs en/of reguliere behandeling. Het doel van Groei is om tot een nieuw toekomstperspectief te komen op basis van successen. Het traject wordt gekenmerkt door het drieluik van begeleiding, behandeling en onderwijs.

Waarom
Groei gelooft in het ontplooien van talent, in het ontwikkelen van perspectief en streeft samen naar vooruitgang. “Dat wat je aandacht geeft, groeit”. Voor jongeren die binnen het regulier of speciaal onderwijs niet passend bediend kunnen worden biedt Groei een Onderwijs-zorgarrangement (OZA). Ook in situaties waar er sprake is van dreigende schooluitval kan Groei ondersteuning bieden. Binnen deze tijdelijke voorziening wordt er middels een drieluik van begeleiding, behandeling en onderwijs samen met de jeugdige toegewerkt naar een versteviging of een teruggeleiding binnen het onderwijs. In enkele gevallen blijkt dit minder haalbaar en wordt er vanuit de intensieve samenwerking met ouder(s) of verzorger(s) gekeken naar een alternatief toekomstperspectief.

Hoe
Middels het opdoen van succeservaringen wordt het onderwijs geleidelijk uitgebouwd om uiteindelijk uit te kunnen stromen naar een onderwijsinstelling. Door te doen, wordt er geleerd. Voor hen waarbij uitstroom richting onderwijs minder passend blijkt, wordt er gekeken naar uitstroom mogelijkheden zoals arbeid of dagbesteding. Met alle betrokkenen zoals ouders, begeleiders, behandelaren en onderwijzers stemmen we frequent af om zodoende gemeenschappelijke doelen te bepalen en evalueren. Ook vinden wij het belangrijk om dezelfde taal te spreken. Omdat schooluitval niet alleen iets voor de jongere, maar ook voor de ouders of verzorgers betekent, wordt er tevens ook intensieve ambulant gezinsbehandeling ingezet.

Wat
Binnen Groei biedt Hoeve de Kaolder begeleiding, de Mutsaersstichting behandeling en wordt het onderwijs vormgegeven door de school van herkomst of De Wijnberg. Om passende succeservaringen op te doen, worden zowel de begeleiding, behandeling en het onderwijs stap voor stap op- en uitgebouwd. Waar passend wordt de intensiteit vervolgens weer afgebouwd. Naast het teruggeleide of verstevigen van onderwijs, worden ook andere vaardigheden van jongeren geprikkeld. Denk hierbij aan het vergroten van het zelfbeeld, het ontplooien van interesses, het passend leren leggen van sociale contacten et cetera.

Voor meer informatie over Groei kunt u terecht bij zorgcoördinator Koen Vink k.vink@hoevedekaolder.nl of +31 475 45 17 01

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.