Cliëntenraad

Binnen de werkwijze van Hoeve de Kaolder vinden we het van groot belang dat onze jongeren en/of ouders/verzorgers gehoord worden. Onze cliëntenraad is het inspraakorgaan ván en vóór cliënten van Hoeve de Kaolder. De WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) bepaalt dat iedere zorginstelling in Nederland een cliëntenraad moet hebben. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de directie over alles wat de cliënten aangaat.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over de zorg aan cliënten, klachtenbehandeling, veiligheid, privacy, hygiëne, maaltijden, recreatie enzovoorts. De cliëntenraad behartigt op een positieve en kritische wijze, met voldoende afstand van persoonlijke belangen, de belangen van de cliënten van Hoeve de Kaolder. De cliëntenraad vergadert ongeveer vier keer per jaar in de avonduren van 20.00-21.30 uur. Namens Hoeve de Kaolder neemt bestuurder Mieke Venner op vraag van de cliëntenraad deel aan de vergadering. Vragen vanuit cliënten of ouders/verzorgers van cliënten kunnen gesteld worden aan de cliëntenraad via cliëntenraad@hoevedekaolder.nl. De vragen zullen tijdens de eerstvolgende cliëntenraadsvergadering besproken worden.

Leden cliëntenraad:                                             

Corné Helsen (voorzitter)                                     
Monique Bots (deelname concern Centrale Cliëntenraad CCR) 
Kirsten Schijns
Mieke Venner (bestuurder HDK) op vraag

Omdat bij twee leden van onze cliëntenraad de hulpverlening van hun zoon/dochter is afgerond, hebben zij begrijpelijkerwijs aangegeven te gaan stoppen als lid van onze cliëntenraad. Dit houdt in dan we op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste leden die zich willen inzetten om de belangen van onze jongeren goed te behartigen. Lijkt het jou interessant om samen met de andere leden van de cliëntenraad mee te denken, geef je dan op middels een reactie op deze mail. We zullen dan spoedig contact met je opnemen.

Download hier het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad, vastgesteld op 5 juli 2017.

Download hier de klachtenregeling voor cliënten.

Download hier de privacyverklaring.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.