Cliëntenraad

De cliëntenraad is het inspraakorgaan ván en vóór cliënten van Hoeve de Kaolder. De WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) bepaalt dat iedere zorginstelling in Nederland een cliëntenraad moet hebben. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de directie over alles wat de cliënten aan gaat.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over de zorg aan cliënten, klachtenbehandeling, veiligheid, privacy, hygiëne, maaltijden, recreatie enzovoorts. De cliëntenraad behartigt op een positieve en kritische wijze, met voldoende afstand van persoonlijke belangen, de belangen van de cliënten van Hoeve de Kaolder. De cliëntenraad vergadert ongeveer vier keer per jaar in de avonduren van 20.00-21.30 uur. Namens Hoeve de Kaolder neemt Mieke Venner en Rob Peeters zitting in de cliëntenraad.

Leden cliëntenraad:
Corné Helsen (voorzitter)
Mark Jetten (secretaris/notulis)
Kirsten Schijns
Monique Jansen
Mar Jansen
Ed van Deijzen
Astrid Laveaux
Monica Heber
Carmen Harris
Bianca van de Goor

Vragen vanuit cliënten of ouders/verzorgers van cliënten kunnen gesteld worden aan de cliëntenraad via cliëntenraad@hoevedekaolder.nl. De vragen zullen tijdens de eerst volgende cliëntenraadsvergadering besproken worden.

Download hier het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad, vastgesteld op 5 juli 2017.

Lijkt het je leuk om eens te komen kijken?

maak een afspraak
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.