Nieuws 

woensdag 18 maart 2020

Coronavirus (update: 18 maart 2020)

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Onze organisaties zijn reeds in februari gestart met de voorbereidingen om de continuïteit van de zorgprocessen mogelijk te maken. Er is een crisisteam ingericht dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt en hierop voortdurend anticipeert. Dagelijks vinden er twee briefings plaats om het personeel en cliënten voor te lichten en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Hoeve de Kaolder en de Mutsaersstichting kiezen voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueren de zorg voor haar jeugdige. Voor jeugdige die op de woongroep verblijven en/of deelnemen aan het zorg- en onderwijs programma GROEI betekent dit dat wij, in samenwerking met De Wijnberg, school voor speciaal onderwijs, een aangepast programma verzorgen. De ambulante behandeling en begeleiding zullen in aangepaste vorm doorgang vinden, indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Onze reguliere planning voor de dagbesteding komt volledig te vervallen, ouder(s)/verzorger(s) zullen per mail op de hoogte worden gehouden van onze mogelijkheden.” Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers.

Mocht u nog vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon of met onze locatie Hoeve de Kaolder 0475-451701. Daarnaast zijn Roel Salden voorzitter Crisisteam, of Hanneke van Beest, secretaris Crisisteam bereikbaar via corona@mutsaersstichting.nl.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.