Nieuws 

woensdag 23 maart 2016

Jeugdhulp 2016

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De gemeenten in Midden-Limburg (EchtSusteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) werken hierbij samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin MiddenLimburg (CJG-ML). De taken op het gebied van jeugdhulp variëren van eenvoudige opvoedvragen tot complexe situaties waar gespecialiseerde hulp nodig is.

Waar zoekt u hulp?
Als ouder bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kinderen. Het is als ouder belangrijk om uw kinderen een goede basis te geven, zodat zij gezond en veilig op kunnen groeien. Als u hulp nodig heeft, dan kunt u beginnen met het zoeken van hulp binnen uw eigen omgeving. Denk daarbij aan opa’s en oma’s, ooms en tantes, vrienden, andere ouders van vriendjes van uw kind, de sportschool of de buren. Er wordt in het nieuwe jeugdhulpstelsel meer uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden van gezinnen en hun omgeving zoals familie, vrienden en buurtgenoten.

Snelle en vroegtijdige hulp
Zo snel en vroeg als mogelijk hulp bieden is ook een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe jeugdhulpstelsel. Het tijdig opmerken van problemen bij kinderen en gezinnen is daarom belangrijk. Medewerkers van basisvoorzieningen waar veel ouders/verzorgers en kinderen komen, zoals scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, sportclubs, welzijnsorganisaties etc., krijgen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen helpen met het tijdig signaleren van problemen en het ondersteunen van het gezin. Soms blijkt dat u als gezin het probleem niet zelf kan oplossen. Dan biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) passende hulp. Samen met u bekijkt het CJG-ML wat het beste bij uw situatie past.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de spil in het nieuwe jeugdhulpstelsel. U kunt hier als ouders of verzorger terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Ook jeugdigen en jongeren kunnen hun vragen hier stellen. Of dat nu gaat om vragen over pesten, echtscheiding of puberteit.

Het CJG-ML biedt advies, hulp en ondersteuning bij:

  • eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
  • complexe opvoed- en opgroeivragen
  • psychische en psychiatrische problematiek
  • vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
  • aanvragen van persoonsgebonden budget (pgb)
  • toegang naar gespecialiseerde hulp

Als u advies wilt of u heeft vragen voor Centrum voor Jeugd en Gezin, dan kunt u hier zonder verwijsbrief terecht. De ondersteuning is gratis.

Het CJG-ML is er ook voor professionals in de basisvoorzieningen om te overleggen welke vraag er speelt of om te adviseren. De huisarts heeft als basisvoorziening daarnaast ook de wettelijke mogelijkheid om toegang naar gespecialiseerd jeugdhulp te verlenen. Het CJG-ML bouwt aan een nauwe samenwerking met huisartsen om kinderen en gezinnen passend en op maa t te kunnen ondersteunen.

Contactgegevens Centrum voor Jeugd en Gezin
telefoon: 088-43 88 300 (iedere werkdag van 9.00-17.00 uur)
e-mail: info@cjgml.nl
website: www.cjgml.nl (voor ouders/opvoeders)
website: www.justyoung.nl (voor jeugd 12+)

Ontevreden?
Een onafhankelijke vertrouwenspersoon helpt u verder Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u denkt dat u er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de desbetreffende instelling, dan is het goed om te weten dat u terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting (het AKJ) en is dus niet in dienst van een jeugdzorginstelling of de gemeente. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij een gesprek met de gemeente of een jeugdzorginstelling en/of de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis.

Op www.akj.nl vindt u meer informatie en alle contactgegevens. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer (088) 55 51 000.

Informatie nodig, vragen?
U kunt met al uw vragen over opvoeding of jeugdhulp terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg. Op de website van het Centrum (www.cjgml.nl) vindt u veel relevante informatie.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.